Dagopvang

De dagopvang

In de Boshoeve zijn vier stamgroepen voor dagopvang. Deze groepen zijn heerlijk ruim en licht en hebben allen direct toegang naar de grote tuin.

In het kinderdagverblijf willen alle medewerkers elk kind in liefde opvangen en omringen en samen met u zorgen voor een zorgvuldig afgestemde opvang voor uw kind.

Het leven van uw kind is een ontdekkingstocht: elke dag brengt nieuwe ontdekkingen, inzichten en verwachtingen met zich mee. Het meemaken van die ontdekkingstocht is een groot voorrecht waar de medewerkers van de Boshoeve met veel plezier en enthousiasme een rol in spelen. Wij willen uw kind laten genieten van alle ervaringen in de opvang.

In de Boshoeve zijn vier stamgroepen voor dagopvang. Deze groepen zijn heerlijk ruim en licht en en hebben allen direct toegang naar de grote tuin.

In het kinderdagverblijf willen alle medewerkers elk kind in liefde opvangen en omringen en samen met u zorgen voor een zorgvuldig afgestemde opvang voor uw kind.

Het leven van uw kind is een ontdekkingstocht: elke dag brengt nieuwe ontdekkingen, inzichten en verwachtingen met zich mee. Het meemaken van die ontdekkingstocht is een groot voorrecht waar de medewerkers van de Boshoeve met veel plezier en enthousiasme een rol in spelen. Wij willen uw kind laten genieten van alle ervaringen in de opvang.

De Groepen

De babygroep “Het Vogelnestje”
Maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar.
Minimaal twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers en eventueel 1 stagiaire zijn aanwezig op de groep.

De babygroep “De Bloementuin”
Maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar,
Minimaal twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers en eventueel 1 stagiaire zijn aanwezig op de groep.

De peutergroep “De Vrolijke Vijver”
Maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.
Twee of drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers en eventueel 1 stagiaire zijn aanwezig op de groep (afhankelijk van pedagogisch medewerker/kind ratio).

De peutergroep “De Bonte Koe”
Maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 1,5-4 jaar,
Drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers en eventueel 1 stagiaire zijn aanwezig op de groep.

De babygroep “de Lieveheersbeestjes” is in ontwikkeling.

De aantallen kinderen die hierboven zijn beschreven zijn aantallen die in theorie op de groep aanwezig zouden mogen zijn. De babygroepen worden bijvoorbeeld op maximaal 9 kinderen gehouden maar de ruimte is groot genoeg voor 12 kindertjes. In de peutergroepen zijn zoveel mogelijk 12 tot 14 peuters aanwezig. De groepen worden kleiner gehouden omdat dit ten eerste prettiger voor alle kinderen is maar bovenal omdat er ook kinderen met een beperking of chronische ziekte aanwezig zijn. Ongeveer 20% van de kinderen heeft een extra zorgvraag vanwege een chronische ziekte, epilepsie, syndroom of een lichamelijk en verstandelijke handicap. Deze kinderen hebben gespecialiseerde hulpverleners die hen begeleiden op de groepen naast het vaste pedagogisch team. Er zijn dus gemiddeld meer begeleiders op de groepen aanwezig. Door de groepen kleiner te maken en meer aanwezige begeleiding op de groepen, is er voldoende ruimte, tijd en aandacht voor alle kinderen.

De Boshoeve is naast een regulier kindercentrum, een geregistreerd verpleegkundige kinderdagverblijf en een gecontracteerde zorgaanbieder voor jeugdhulp. De kinderen met een extra zorgvraag ontvangen in de Deel en centrale keuken, individuele begeleiding en therapie. Deze groep heet: De Bezige Bijtjes.

Peuterplus

De peuterplusgroep is ontwikkeld voor peuters die toe zijn aan voorschoolse educatie. Alvorens uw kind uit te nodigen voor de peuterplusgroep, wordt u om toestemming gevraagd. Daarna wordt uw kind uitgenodigd om deel te nemen aan de peuterplusgroep. Op een speelse en uitdagende wijze worden de kinderen voorbereid op schoolse activiteiten. Uit verschillende voorschoolse educatieprogramma’s zoals Uk en Puk worden de activiteiten, de begeleiding en dagprogramma vorm gegeven. De peuterplus is onder begeleiding van 1 vaste pedagogisch medewerker en een stagiaire HBO pedagogiek.

Centraal in de Boshoeve staat dat alle kinderen de juiste zorg en begeleiding krijgen in de aanwezigheid van liefdevolle aandacht.