De peuterplus groep

De peuterplus groep

Heeft u ook zijn klein wijsneusje thuis? Een heerlijk peuter die alles wil weten? Wij bieden onze (eigen) wijsjes een peuterplusgroep aan.

Peuters vanaf drie jaar zijn vaak toe aan een beetje meer uitdaging. Op de groep worden voorschoolse activiteiten geboden maar op de peuterplus wordt hier nog meer aandacht aan gegeven. Op een speelse wijze bereiden wij de kinderen voor op de basisschool. De kinderen zijn regelmatig in de kleutergroep van de naschoolse opvang te vinden. Zo kennen zij deze groep voordat zij naar school gaan en is het reeds vertrouwd.

Oenita Teeuwen en Hetty van den Berg zijn de vaste pedagogisch medewerkers van de peuterplusgroep. Voordat zij uw kind uitnodigen voor deze groep, vragen zij toestemming om uw kind mee te nemen naar de peuterplus. U geeft toestemming middels het ondertekenen van een formulier.

Wij proberen iedere peuter een kans te geven om aan de peuterplus groep deel te nemen. Vandaar dat iedere dag andere kinderen worden uitgenodigd. Tijdens de Peuterplus besteden wij aandacht aan de cognitieve, sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van het kind en stimuleren wij de zelfstandigheid. Doordat er in een kleine groep gewerkt wordt, is er gerichte begeleiding.

Even voorstellen

Het team van de Peuterplus groep stelt zich aan u voor. Klik op de foto voor meer informatie.

Oenita Teeuwen

Pedagogisch medewerker

Hetty Vervaart

Pedagogisch medewerker

Franny Wobbes

Pedagogisch medewerker