Bijzondere zorg

Sociaal bewogen

Je bent niet gehandicapt door je beperkingen, je bent tot dingen in staat door je mogelijkheden.

Op de Boshoeve wordt meer dan alleen gewone kinderopvang geboden. De Boshoeve biedt ook kinderopvang aan kinderen met wensen voor extra zorg en begeleiding. Kinderen die gespecialiseerde verpleegkundige zorg nodig hebben, kinderen die extra lichamelijke zorg nodig hebben en/of extra ondersteuning in hun ontwikkeling zijn van harte welkom.

De mogelijkheden van de geboden zorg binnen de Boshoeve kunt u lezen in  het informatieboekje over de zorg.

De Boshoeve heeft contracten met verschillende ziektekostenverzekeraars voor gecontracteerde medische kindzorg en verpleegkundige dagopvang met intensieve kindzorg. Bovendien is de Boshoeve een jeugdzorg aanbieder en heeft contracten bij de gemeente Haarlemmermeer en Gemeente Rijnland.

De Boshoeve is een geregistreerd verpleegkundig kinderdagverblijf en lid van de BINKZ. De Boshoeve is ISO gecertificeerd voor het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg. Maar het meest belangrijke binnen de Boshoeve is het warme hart van alle medewerkers voor de kinderen die hen zijn toevertrouwd. De warme band met ouder(s) en verzorgers en de liefde voor ieder kind moet voelbaar en merkbaar zijn. Ieder jaar wordt een klantentevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De positieve feedback geeft ons energie om door te gaan. De opbouwende verbeterpunten geven de motivatie om de zorg nog beter op de behoefte aan te sluiten. De zorg wordt gemiddeld beoordeeld met een prachtige 8,9 waar wij erg trots op zijn. Het verslag leest u hier.

Samen

Kinderen hebben het natuurlijke vermogen om met elkaar om te gaan en om samen te spelen. Alle kinderen kunnen ‘gewoon’ kind zijn. Bovendien leren de kinderen van elkaar. Uit onderzoek is gebleken dat vooringenomenheid en vooroordelen niet tot ontwikkeling komen wanneer kinderen met en zonder beperking met elkaar opgroeien.

De Boshoeve heeft als doel om kinderen en kinderen met extra zorgwensen samen op te laten groeien. Kinderen leren van elkaar en leren respect voor elkaar te hebben. Zo worden beperkingen mogelijkheden en wensen worden nieuwe uitdagingen.

In de Boshoeve staat een professioneel zorgteam klaar om de juiste zorg en begeleiding te bieden.