Kinderen met een handicap

Kinderen met een handicap

Bij de Boshoeve wordt ook (intensieve) verzorging, (intensieve) begeleiding, en verpleegkundige zorg geboden door gekwalificeerde, ervaren en betrokken medewerkers die achter de ideologie staan “samen waar het kan, (even) apart waar het moet”. Deze medewerkers worden ingezet voor de doelgroep “kinderen van het kinderdagverblijf/de BSO” én voor de doelgroep “kinderen met een handicap”. Beide doelgroepen trekken -waar haalbaar- zoveel mogelijk met elkaar op. Spelenderwijs leren beide doelgroepen van elkaar. Zowel de medewerkers, als de ouders van kinderen uit beide doelgroepen, kiezen bewust voor deze manier van gemengde opvang, waardoor integratie en participatie optimaal vorm kan worden gegeven. Hierdoor ontstaat een klimaat waarbinnen alle kinderen optimaal tot hun recht komen. Bovendien is hierdoor sprake van uiterst efficiënte en effectieve inzet van personeel en worden alleen de feitelijk geleverde zorguren berekend.

De populatie kinderen met een handicap bestaat uit kinderen met een zorgindicatie voor persoonlijke verzorging en/of begeleiding groep of begeleiding individueel, en/of verpleging. De verhouding kinderen met een extra zorgvraag / reguliere kinderen is ca 1 op 10.

De Boshoeve beschikt over een volledig rolstoeltoegankelijk, duurzaam gebouw en buitenruimten, aangepaste binnen- en buitenspeel- en spelmaterialen, alle mogelijke hulp- en verpleegmiddelen, een snoezelruimte, en een rolstoelbus. De samenwerkeing met een fysiotherapeut en Heliomare geeft de mogelijkheid tot fysiotherapie en logopedie binnen de Boshoeve.

Gemeente Haarlemmermeer heeft een contract met de Boshoeve voor het leveren van begeleiding , verzorging en specialistische dagopvang aan kinderen met een handicap. Heeft een kind nog geen zorgindicatie, dan kan deze zorg wordt geleverd nadat een Jeugdwet zorgindicatie is gesteld. Deze indicatie kan, speciaal voor zorg vanuit de Boshoeve, worden aangevraagd via de website van de gemeente waarna een persoonlijk gesprek met de indicatiesteller van de gemeente volgt.

De zorgkosten van de Boshoeve worden in dit geval rechtstreeks door de Boshoeve aan de gemeente gefactureerd. Dit principe van zorgfinanciering heet Zorg In Natura.

Ouders van kinderen met een handicap uit andere gemeenten, óf kinderen vanuit de Haarlemmermeer die al een zorgindicatie hebben (dan meestal een “PGB”), kunnen ook zorg inkopen bij de Boshoeve. Dit kan op basis van een al bestaand PGB vanuit de financier gemeente (Jeugdwet), financier Zorgkantoor (WLZ), of financier ziektekosten verzekeraar.

De zorgkosten van de Boshoeve worden in dat geval door de Boshoeve aan ouders gefactureerd, die de factuur vanuit het PGB van hun kind kunnen laten betalen.

Leren van elkaar

In de Boshoeve genieten we dagelijks van alle kinderen. Wij zien dat kinderen elkaars beste vriend en “begeleider” zijn. Kinderen leren van elkaar en worden door elkaar gestimuleerd.

Het is een feest om daar deelgenoot van te mogen zijn.