Ontwikkelingsgerichte zorg

Ontwikkelingsgerichte zorg

Het team van de Boshoeve ziet het als onderdeel van haar taak om de ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Voor alle kinderen in de Boshoeve geldt dat zij zich gaan ontwikkelen indien zij zich veilig, vertrouwd en gezien voelen. Een goed welbevinden van een kind is cruciaal in de ontwikkeling en daar zijn alle medewerkers dan ook op gericht. De eerste weken van de opvang staan in het teken van het opbouwen van een band met het kind, elkaar leren kennen en vertrouwen. In de Boshoeve zijn kinderen aanwezig die volgens de reguliere observatieschema’s goed geobserveerd en gestimuleerd kunnen worden in hun ontwikkeling. Er zijn ook kinderen aanwezig voor wie deze observatieschema’s te grofmazig zijn. De stimulering van de ontwikkeling van deze kinderen vraagt om een specialistische en multidisciplinaire aanpak. Ontwikkelingsgerichte zorg wordt dan ook geboden en/of begeleid door de zorgprofessionals binnen de Boshoeve. De orthopedagogen van de Boshoeve ondersteunen en adviseren de zorgprofessionals om de begeleiding zo goed mogelijk toe te spitzen op de behoefte van het kind. Bovendien zijn verschillende disciplines aanwezig met allemaal een eigen expertise. De behandeling en begeleiding wordt op elkaar afgestemd om elkaar te versterken.

In de Boshoeve worden de kinderen als elkaar meest waardevolle “therapeut”gezien. Wij zien al jaren dat kinderen elkaar in spel en door interactie stimuleren in de ontwikkeling, in taal en in durven. Het is zo liefdevol om te zien hoe kinderen elkaar stimuleren en elkaar van kleins af aan meenemen in het spel. De sociale integratie is dan ook een belangrijk onderdeel in de ontwikkelingsgerichte zorg. Het zorgteam is gespecialiseerd om dit tot volle bloei te laten komen. Tijdens een bezoekje aan de Boshoeve kunt u hier zeker van mee genieten.

Ondersteunende gebaren en Floorplay

In de Boshoeve is de orthopedagoog gespecialiseerd in FloorPlay. Dit is een therapeutisch programma om het kind de ruimte te geven om zich emotioneel en motorisch te ontwikkelen. De FloorPlay stimuleert de interactie om zo kinderen met een ontwikkelingsachterstand te begeleiden. FloorPlay betekent letterlijk “op de grond spelen”. Het kind laat door te spelen zien hoe het zich voelt. De orthopedagoog sluit daar op aan en stimuleert de ontwikkeling naar een steeds hogere mijlpaal. FloorPlay is een behandeling welke aan kinderen met een indicatie kan worden aangeboden.

In de Boshoeve wordt aan alle kinderen ondersteunende gebaren aangeboden ter bevordering van de taalontwikkeling. Ieder kind heeft baat bij het gebruik van ondersteunende gebaren omdat dit de taalontwikkeling stimuleert. Als een kind eenmaal de gesproken taal machtig is, zal hij of zij de gebaren minder gaan gebruiken. Gebaren zijn een goed communicatiemiddel voor kinderen die de gesproken taal (te) moeilijk vinden. Voor een kind gaat er een wereld open als een volwassene het kind begrijpt. Het is prachtg om te zien dat zelfs jonge kinderen kunnen communiceren met gebaren.

Daarnaast geeft het gebruik van gebaren tijdens bijvoorbeeld het voorlezen veel plezier. Een verhaal wordt zo heel levendig.

Vraag: ‘Wil je meer?’

Kind geeft aan: ‘Ik wil meer’.

‘Lekker!’