Ontwikkelingsgerichte zorg

Ontwikkelingsgerichte zorg

In de Boshoeve willen wij uw kind zoveel mogelijk stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Soms gaat dit niet vanzelf en zijn aangepaste ontwikkelingsprogramma’s en vroege interventies nodig om uw kind op gepaste wijze te laten ontwikkelen. In de Boshoeve is een orthopedagoog vier dagen per week aanwezig om zowel het zorgteam als het individuele kind te begeleiden. De orthopedagoog hanteert de zorgmethode Floorplay voor het stimuleren van het spel, interactie en emotioneel welbevinden. Vroege interventieprogramma’s in combinatie met oa fysiotherapie en logopedie zijn er om de totale ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Gelukkig met hulp van leeftijdsgenootjes, want dat maakt het oefenen een stuk leuker.

De Boshoeve werkt nauw samen met Jan Feenstra, klinisch kinder-en jeugdpsycholoog. Jan Feenstra heeft zich gespecialiseerd in kinderen die een afwijkende ontwikkeling doormaken dan wel kinderen die klem zitten in een moeilijke situatie bijvoorbeeld door het hebben van een ernstige ziekte. Wekelijks wordt tijdens een psychosociaal overleg de hulp aan kinderen besproken om de eerste lijnszorg te optimaliseren. Dit overleg wordt aan u als ouder teruggekoppeld zodat de afgestemde begeleiding ook thuis kan worden doorgezet.

Soms zijn ontwikkelingstesten nodig voor bijvoorbeeld een schoolkeuze of een toelaatbaarheidsverklaring. Soms voor het inzichtelijk maken van de voortgang van de ontwikkeling en de nodige begeleiding. Na een kennismaking met u en uw kind, neemt Jan een ontwikkelingstest welke aansluit op de hulpvraag. In een gesprek bespreekt hij persoonlijk de uitslag van deze test. Daarnaast biedt Jan begeleiding voor kinderen waarbij de eerste lijn zorg niet toereikend is

Communicatietraining

In de Boshoeve wordt aan alle kinderen ondersteunende gebaren aangeboden ter bevordering van de taalontwikkeling. Janneke Biesbroek is naast pedagogisch medewerker ook afgestudeerd als docent Nederlandse gebarentaal aan de Hogeschool van Utrecht. Op de Boshoeve traint zij het team in het gebruik van gebaren.

Ieder kind heeft baat bij het gebruik van ondersteunende gebaren omdat dit de taalontwikkeling stimuleert. Als een kind eenmaal de gesproken taal machtig is, zal hij of zij de gebaren minder gaan gebruiken. Gebaren zijn een goed communicatiemiddel voor kinderen die de gesproken taal (te) moeilijk vinden. Voor een kind gaat er een wereld open als een volwassene het kind begrijpt.

Daarnaast geeft het gebruik van gebaren tijdens bijvoorbeeld het voorlezen veel plezier. Een verhaal wordt zo heel levendig.

Vraag: ‘Wil je meer?’

Kind geeft aan: ‘Ik wil meer’.

‘Lekker!’