Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Waarom is er een Raad van commissarissen (RvC) bij de Boshoeve?
De Boshoeve heeft een Raad van Commissarissen omdat, bij wet bepaald is dat, er onafhankelijk toezicht moet zijn op bedrijven die met publiek geld bekostigd worden. Met financiering vanuit gemeente (Jeugdwet), de zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet) en de overheid (Wet langdurige zorg) wordt de aanvullende zorg voor kinderen gefinancierd. Een RvC heeft de maatschappelijke opdracht om toezicht te houden of de zorg die er gegeven wordt veilig is en van goede kwaliteit is en daarbij financieel gezond is zodat er voor lange tijd zekerheid bestaat dat de organisatie blijft bestaan. We werken volgens de Governance code voor de zorg en adviseren en ondersteunen het bestuur van de Boshoeve door mee te denken en toezicht te houden op o.a. de meerjarige strategische visie van de Boshoeve, het risico-beheersing systeem, het kwaliteitssysteem en de tevredenheid van de kinderen, ouders en medewerkers.

Wie zijn wij?
De raad van commissarissen bestaat uit 3 personen, Femmy Muller (vz), Ruud v Hecke en Jan Feenstra. Zij stellen zich graag aan u voor.

Femmy Muller
Mijn naam is: Femmy Muller, voorzitter, renumeratiecommissie
Dat de Boshoeve een plek is waar kinderen samen ‘zijn’ en samen opgroeien ongeacht een chronische ziekte of beperking spreekt mij enorm aan omdat ik deze manier van sociale integratie van de kinderen een flinke stap vooruit vindt in het leren herkennen en erkennen van de diversiteit die er in de wereld is. Ook voor de ouders is het een welkome aanvulling voor het opdoen van kennis en ervaring voor het begeleiden van hun kinderen. Met mijn verpleegkundige achtergrond en bedrijfskundige ervaring in de zorg wil ik graag mijn bijdrage leveren aan dit mooie bedrijf!

Ruud van Hecke
Mijn naam is: Ruud van Hecke, vice voorzitter, financiële commissie
Graag stel ik mij als lid van de Raad van Commissarissen van De Boshoeve aan u voor.

Mijn naam is Ruud van Hecke, 56 jaar en met ons gezin woonachtig in Hoofddorp.

Ik ben langdurig werkzaam geweest in de bancaire sector. Op dit moment actief als manager externe betrekkingen bij onze gemeente Haarlemmermeer.
In mijn functie als rayondirecteur Haarlemmermeer bij Rabobank, heb ik Eva Toele leren kennen toen De Boshoeve nog louter bestond uit een plan op papier! De passie en vastberadenheid waarmee Eva sprak over ‘sociale integratie’ en dat ieder kind welkom was, heeft mij geraakt.
De Boshoeve is een serieus bedrijf geworden, dat door de groei en geboden zorg aan de WTZI eisen moet voldoen. Met plezier houd ik, vanuit eigen expertise en samen met de collega’s RvC, modern toezicht, zijn wij klankbord voor de directie en luisteren graag naar betrokken ouders.

Jan Feenstra
Mijn naam is: Jan Feenstra, lid, commissie kwaliteit en veiligheid
Jan Feenstra, ik ben inmiddels 72 jaar en ben mijn werkzame leven bezig geweest met de zorg, diagnostiek en behandeling van kinderen met een afwijkende ontwikkeling. Dit vakgebied heet klinische kinderpsychologie. Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de kinderbescherming, als praktijkleider van een voogdij-vereniging, en in de gezondheidszorg, als psycholoog verbonden aan de Leidse Kinderkliniek van het LUMC (voorheen AZL).

Aan het einde van de rit heb ik een eigen praktijk gerund, samen met een orthopedagoog, binnen het vakgebied van de eerstelijnszorg voor kinderen.

Juist toen ik begon te geloven in een rustig pensioen, kwam Eva Toele die illusie wreed verstoren met de vraag of ik mijn ervaring wilde inzetten voor haar droom: De Boshoeve.

Ik heb veel ouders in het verleden moeten helpen om ‘nee’ te zeggen zonder zich schuldig te voelen en ik vraag me nu af waarom ik zo slecht naar m’n eigen zeggen heb geluisterd. Want nu zit ik er weer middenin: in de zorg voor de veel zorg behoevende kinderen en hun ouders; in de zorg voor de medewerkers en ook een beetje in de zorg voor Eva. Want, wat een onderneming en wat een daadkracht en wat een moed. De jeugdzorg is een mijnenveld met zijn vele regels, voorwaarden. Zij moet alle kikkers in haar kruiwagen zien te houden, ook de kikkers die dwars proberen te liggen. En dan moet ook nog aan het einde van de dag iedereen naar huis gaan met het gevoel van “goed gedaan, jochie(of meissie)”. Chapeau dus.

Dit initiatief verdient het om op alle fronten gesteund te worden. Eva noemt het inclusieve zorg en ze bedoelt dat het goed is om gezonde kinderen te laten zien dat er ook minder gezonde kinderen zijn. Dat het goed is om van jongs af aan te leren hoe goed het is om daar rekening mee te houden, dat het beter is om te geven en niet alleen maar te nemen.

De Boshoeve laat zien dat die inclusieve zorg de moeite waard is voor te vechten. En daar doe ik dus graag aan mee.