Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Waarom is er een Raad van commissarissen (RvC) bij de Boshoeve?
De Boshoeve heeft een Raad van Commissarissen omdat, bij wet bepaald is dat, er onafhankelijk toezicht moet zijn op bedrijven die met publiek geld bekostigd worden. Met financiering vanuit gemeente (Jeugdwet), de zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet) en de overheid (Wet langdurige zorg) wordt de aanvullende zorg voor kinderen gefinancierd. Een RvC heeft de maatschappelijke opdracht om toezicht te houden of de zorg die er gegeven wordt veilig is en van goede kwaliteit is en daarbij financieel gezond is zodat er voor lange tijd zekerheid bestaat dat de organisatie blijft bestaan. We werken volgens de Governance code voor de zorg en adviseren en ondersteunen het bestuur van de Boshoeve door mee te denken en toezicht te houden op o.a. de meerjarige strategische visie van de Boshoeve, het risico-beheersing systeem, het kwaliteitssysteem en de tevredenheid van de kinderen, ouders en medewerkers.

Wie zijn wij?
De raad van commissarissen bestaat uit 3 personen, Femmy Muller (vz), Ruud v Hecke en Michel Weijerman. Zij stellen zich graag aan u voor.

Femmy Muller
Mijn naam is: Femmy Muller, voorzitter, renumeratiecommissie
Dat de Boshoeve een plek is waar kinderen samen ‘zijn’ en samen opgroeien ongeacht een chronische ziekte of beperking spreekt mij enorm aan omdat ik deze manier van sociale integratie van de kinderen een flinke stap vooruit vindt in het leren herkennen en erkennen van de diversiteit die er in de wereld is. Ook voor de ouders is het een welkome aanvulling voor het opdoen van kennis en ervaring voor het begeleiden van hun kinderen. Met mijn verpleegkundige achtergrond en bedrijfskundige ervaring in de zorg wil ik graag mijn bijdrage leveren aan dit mooie bedrijf!

Ruud van Hecke
Mijn naam is: Ruud van Hecke, vice voorzitter, financiële commissie
Graag stel ik mij als lid van de Raad van Commissarissen van De Boshoeve aan u voor.

Mijn naam is Ruud van Hecke, 56 jaar en met ons gezin woonachtig in Hoofddorp.

Ik ben langdurig werkzaam geweest in de bancaire sector. Op dit moment actief als manager externe betrekkingen bij onze gemeente Haarlemmermeer.
In mijn functie als rayondirecteur Haarlemmermeer bij Rabobank, heb ik Eva Toele leren kennen toen De Boshoeve nog louter bestond uit een plan op papier! De passie en vastberadenheid waarmee Eva sprak over ‘sociale integratie’ en dat ieder kind welkom was, heeft mij geraakt.
De Boshoeve is een serieus bedrijf geworden, dat door de groei en geboden zorg aan de WTZI eisen moet voldoen. Met plezier houd ik, vanuit eigen expertise en samen met de collega’s RvC, modern toezicht, zijn wij klankbord voor de directie en luisteren graag naar betrokken ouders.

Michel Weijerman
“Ik stel me graag voor als “vers” lid van de RVC, ik ben Michel Weijerman, zo’n 36 jaar kinderarts in verschillende ziekenhuizen, zoals Zaans Medisch Centrum, het Vu Medisch centrum  en nu nog in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp. Mijn interesse en expertise liggen op het gebied van de zorg voor kinderen met Down syndroom en mijn loopbaan kenmerkt zich door drie facetten: een actieve rol als kinderarts, mijn managementervaring, mijn specifieke positie ook landelijk m.b.t. de zorg voor kinderen met Down syndroom. De zorg voor kinderen met het Down syndroom gaat veel verder dan die van de kinderarts als arts. Zowel maatschappelijke kwesties hebben mijn aandacht, maar ook het verbeteren van die zorg in de ruimste zin, maar m.n. ook de contacten met de patiënten(ouder)vereniging resulterend in de Pablo Award. Dit is de publieksprijs voor mensen, die zich inzetten voor acceptatie en inclusie in de maatschappij van mensen met een handicap i.h.b. mensen met het syndroom van Down.

Ik ben  actief geweest in de ontwikkeling (opstart) van twee kinder-Hospices en de kinderthuiszorg, een ontwikkeling van de afgelopen 15 jaar.

Daaruit voortvloeiend ben ik sinds 2014 lid van de raad van toezicht geweest van een gespecialiseerd verpleegkundig kinderdagverblijf, zodat ik deze ervaring meeneem in mijn huidige RVC positie. De missie en visie van de Boshoeve inspireren mij zeer en spreken me zeer aan om mijn energie in te steken”