Samenwerken

Samenwerken

Samenwerken betekent sterker staan door gebruik te maken van elkaars expertise. In de Boshoeve wordt dan ook nauw samengewerkt met verschillende therapeuten om de totale begeleiding en behandeling voor de kinderen met een indicatie zo compleet en goed mogelijk aan te bieden.

Monique Priester komt als fysiotherapeut iedere week naar de Boshoeve om de kinderen die het nodig hebben fysiotherapie te geven. Op andere dagen komt een fysiotherapie vanuit de Gezondheidscentrum Haarlemmermeer om de kinderen te begeleiden in de motorische ontwikkeling. De begeleiders van het kind volgen deze therapie en zetten dit door gedurende de week. Het samenwerken met Heliomare wordt versterkt om de kinderen gespecialiseerde logopedie te geven daar waar nodig. De revalidatiearts van Heliomare beoordeelt en indiceert de noodzaak voor de logopedie waardoor deze op de Boshoeve gegeven kan worden. Daarnaast bezoekt de ergotherapeut vanuit DOOR ergotherapie de Boshoeve. Een ergotherapeut krijgt gemiddeld 10 uren behandelingen per jaar vanuit de ziektenkostenverzekering vergoed. Indien meer uren nodig zijn, wordt dit met ouders besproken. Muziektherapie wordt verzorgd door stichting Papageno en geeft een welkome aanvulling in oa de communicatietraining en interactie met de kinderen. Bovenstaande therapeuten en het gespecialiseerde zorgteam binnen de Boshove geven zo met veel plezier uw kind de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

De samenwerking met u als ouder is het meest belangrijk in de ontwikkeling van de zorg en begeleiding van uw kind. De vaste mentor bespreekt met u het zorgleefplan waarin de doelen, methodiek en observatiepunten staan beschreven. Ook neemt u deel aan de multidisciplinaire overlegvormen waarbij oa behandelend arts en de verschillende disciplines aanwezig zijn. Wij vinden uw mening en eigen regie over uw kind essentieel in de vormgeving van de behandeling en begeleiding op de Boshoeve.

Leren van elkaar

In de Boshoeve genieten we dagelijks van alle kinderen. Wij zien dat kinderen elkaars beste vriend en “begeleider” zijn. Kinderen leren van elkaar en worden door elkaar gestimuleerd.

Het is een feest om daar deelgenoot van te mogen zijn.