Dagopvang

De dagopvang

In de Boshoeve zijn vijf stamgroepen voor dagopvang, twee babygroepen en drie peutergroepen. Deze groepen zijn heerlijk ruim en licht en hebben allen direct toegang naar de grote tuin. Het Boshuisje ligt naast de Boshoeve. In het Boshuisje is een babygroepje aanwezig in dit lichte warme huis. De Boshoeve en het Boshuisje hebben verschillende LRK nummers maar verder gelden dezelfde waarden, kwaliteit en gegevens zoals tijden en tarieven.

In het kinderdagverblijf willen alle medewerkers elk kind in liefde opvangen en omringen en samen met u zorgen voor een zorgvuldig afgestemde opvang voor uw kind.

Het leven van uw kind is een ontdekkingstocht: elke dag brengt nieuwe ontdekkingen, inzichten en verwachtingen met zich mee. Het meemaken van die ontdekkingstocht is een groot voorrecht waar de medewerkers van de Boshoeve en Boshuisje met veel plezier en enthousiasme een rol in spelen. Wij willen uw kind laten genieten van alle ervaringen in de opvang.

Naast de Boshoeve staat het Boshuisje. De tuinen van de Boshoeve en Boshuisje grenzen aan elkaar en geven heel veel ruimte om buiten te spelen. Het Boshuisje is onderdeel van de Boshoeve en biedt onderdak aan een babygroepje: de Lieveheersbeestjes.

De Groepen

De babygroep “Het Vogelnestje”
Maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar.
Minimaal twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers en eventueel 1 stagiaire zijn aanwezig op de groep.

De babygroep “De Bloementuin”
Maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar.
Minimaal twee of drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers en eventueel 1 stagiaire zijn aanwezig op de groep.

De peutergroep “De Vrolijke Vijver”
Maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Twee of drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers en eventueel 1 stagiaire zijn aanwezig op de groep (afhankelijk van pedagogisch medewerker/kind ratio).

De peutergroep “De Bonte Koe”
Maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Twee of drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers en eventueel 1 stagiaire zijn aanwezig op de groep (afhankelijk van pedagogisch medewerker/kind ratio).

De peutergroep “De Boskabouters”
Maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Twee of drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers en eventueel 1 stagiaire zijn aanwezig op de groep (afhankelijk van pedagogisch medewerker/kind ratio).

De babygroepde Lieveheersbeestjes” in het Boshuisje.
Maximaal 12 baby’s zijn op deze groep aanwezig met twee a drie vaste pedagogisch medewerkers en eventueel 1 stagiaire.

De peuterbelevingsschool “de Bosmuisjes”      

Halve dagopvang voor peuters in de leeftijd van 2-4 jaar. Maximaal 16 kinderen en 2 a 3  gediplomeerde pedagogisch medewerkers zijn aanwezig op de groep

In de praktijk zijn er minder kinderen aanwezig op de groepen. En zijn er bijvoorbeeld maximaal 9 baby’s op de babygroep aanwezig. Maar de maximale aantallen geven aan hoe groot de groepsruimtes zijn. Op alle groepen zijn ook kinderen met een verpleegkundige of ontwikkelingsgerichte zorg aanwezig. Deze kinderen worden begeleid door (kinder-)verpleegkundigen of (ortho-)pedagoog. Zij staan extra op de groepen.

De aantallen kinderen die hierboven zijn beschreven zijn aantallen die in theorie op de groep aanwezig zouden mogen zijn. De babygroepen worden bijvoorbeeld op maximaal 9 kinderen gehouden maar de ruimte is groot genoeg voor 12 kindertjes. In de peutergroepen zijn zoveel mogelijk 12 tot 14 peuters aanwezig. De groepen worden kleiner gehouden omdat dit ten eerste prettiger voor alle kinderen is maar bovenal omdat er ook kinderen met een beperking of chronische ziekte aanwezig zijn. Ongeveer 20% van de kinderen heeft een extra zorgvraag vanwege een chronische ziekte, epilepsie, syndroom of een lichamelijk en verstandelijke handicap. Deze kinderen hebben gespecialiseerde hulpverleners die hen begeleiden op de groepen naast het vaste pedagogisch team. Er zijn dus gemiddeld meer begeleiders op de groepen aanwezig. Door de groepen kleiner te maken en meer aanwezige begeleiding op de groepen, is er voldoende ruimte, tijd en aandacht voor alle kinderen.

De Boshoeve is naast een regulier kindercentrum, een geregistreerd verpleegkundige kinderdagverblijf en een gecontracteerde zorgaanbieder voor jeugdhulp. De kinderen met een extra zorgvraag ontvangen in de Deel en centrale keuken, individuele begeleiding en therapie. Deze groep heet: De Bezige Bijtjes.

Centraal in de Boshoeve staat dat alle kinderen de juiste zorg en begeleiding krijgen in de aanwezigheid van liefdevolle aandacht.