De peuterplus groep

De peuterplus groep

Heeft u ook zijn klein wijsneusje thuis? Een heerlijk peuter die alles wil weten? Wij bieden onze (eigen) wijsjes een peuterplusgroep aan.

Peuters vanaf drie jaar zijn vaak toe aan een beetje meer uitdaging. Op de groep worden voorschoolse activiteiten geboden maar op de peuterplus wordt hier nog meer aandacht aan gegeven. Op een speelse wijze bereiden wij de kinderen voor op de basisschool. De kinderen gaan naar hun eigen ruimte en zijn regelmatig ook in de kleutergroep van de naschoolse opvang te vinden. Zo kennen zij deze groep voordat zij naar school gaan en is het reeds vertrouwd.

De vaste pedagogisch medewerkers van de peuterplusgroep nodigen uw kind uit voor deze groep. Maar vragen eerst toestemming om uw kind mee te nemen naar de peuterplus. U geeft toestemming middels het ondertekenen van een formulier.

Wij proberen iedere peuter een kans te geven om aan de peuterplus groep deel te nemen. Vandaar dat iedere dag andere kinderen worden uitgenodigd. Tijdens de Peuterplus besteden wij aandacht aan de cognitieve, sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van het kind en stimuleren wij de zelfstandigheid. Doordat er in een kleine groep gewerkt wordt, is er gerichte begeleiding.

Even voorstellen

Voor alle wijsneusjes is een vast team die iedere dag met veel plezier de kinderen meeneemt op ontdekkingstocht. Zij stellen zich aan u voor.

Klik op de foto voor meer informatie.

Oenita Teeuwen

Pedagogisch medewerker

Hetty Vervaart

Pedagogisch medewerker

Franny Wobbes

Pedagogisch medewerker

Manon Langeveld

Pedagogisch medewerker