Beau Snoeks

Beau Snoeks

Hallo ouders,

Mijn naam is Beau Snoeks. Ik ben 21 jaar oud en woon in Hillegom samen met mijn vriend. Het laatste halfjaar van mijn opleiding pedagogisch medewerkster niveau 4 heb ik stage gelopen op de Boshoeve. Ik was toen werkzaam op de Vrolijke Vijver en de buitenschoolse opvang. Na het slagen van mijn opleiding heb ik de kans gekregen om op de Bonte Koe te werken als vaste pedagogisch medewerkster. Ik heb hier toen direct volmondig “Ja” tegen gezegd! Ik vind de Boshoeve een heel mooi kindercentrum waar iedereen welkom is en waar iedereen zich kan ontplooien tot zijn ware ik. Ik ben blij dat ik het team mag aanvullen en wil mij graag inzetten voor een fijne en waardevolle opvang van uw kind.

Hartelijke groet van Beau.