Het Coronavirus

In de Boshoeve wordt waarde gehecht aan de gezondheid van iedereen.

Update 20 mei 2020   09:35 uur
Bron:  Rijksoverheid

  • Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer open voor 100%, tenzij uit klopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is
  • De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.
  • Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).

Niet vergeten:

  • Houd altijd 1,5 meter afstand.
  • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Was vaak uw handen met zeep.
  • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
  • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.

De buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf 8 juni weer volledig open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. De vergoeding geldt voor de periode van 16 maart tot 8 juni. De noodopvang overdag stopt in principe. De noodopvang in de avonden en in het weekend is vanaf 8 juni aanstaande alleen voor ouders open die in de zorg werken. Dat heeft het kabinet zojuist bekendgemaakt.

De kinderdagopvang (kinderen van 0 – 4 jaar) en de gastouderopvang  (kinderen van 0 -12 jaar) zijn al sinds 11 mei volledig open.

Vergoeding ouders eigen bijdrage kinderopvang
Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Om te voorkomen dat ouders hierbij betalen voor een dienst die zij tijdens de uitbraak van het coronavirus niet geleverd krijgen, besloot het kabinet ouders met kinderopvangtoeslag die de factuur blijven betalen een vergoeding uit te keren tot aan de maximum uurprijs. Ouders houden op deze manier recht op hun toeslag en hun plek op de kinderopvang totdat deze weer helemaal opengaat. Nu de BSO weer volledig open gaat, stopt deze vergoeding. Het streven is dat ouders de vergoeding voor de eigen bijdrage in juli op hun rekening gestort krijgen. Ouders die gebruik maken van kinderopvang via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding voor hun eigen bijdrage via de gemeente. De vergoeding dekt de periode van 16 maart tot 8 juni.

Noodopvang
Voor ouders met een cruciaal beroep of werkzaam in de vitale sectoren is er tijdens de coronacrisis noodopvang geregeld voor hun kinderen, zodat zij aan het werk kunnen blijven. Vanaf 8 juni zal deze noodopvang worden afgebouwd, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor ouders die in de zorg werken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders. Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg, of inhaalzorg leveren door corona.

Protocollen kinderopvang
De hygiënemaatregelen van het RIVM en protocollen met voorzorgsmaatregelen blijven van kracht. Dit geldt ook voor de protocollen ontwikkeld door branchepartijen Kinderopvang.

Basisscholen en de kinderopvang hebben afgelopen week laten zien dat ze elkaar weten te vinden en de opvang van kinderen over het algemeen goed en veilig geregeld hebben. Het kabinet roept op om deze goede samenwerking te blijven doorzetten, ook de komende periode.

 

Veel gestelde vragen voor over het Coronavirus en de Boshoeve

Wat kan ik aan hygiënemaatregelen nemen?
Bewust hygiënisch gedrag is erg belangrijk. De belangrijkste maatregelen die onze medewerkers, de kinderen en jij als ouder kunnen nemen om verspreiding van een virus te voorkomen, zijn simpel.
* Was je handen regelmatig met water en zeep
* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
* gebruik papieren zakdoekjes eenmalig.

Op welke ziekteverschijnselen moet ik letten?
Wij zijn in deze periode extra alert op verschijnselen zoals hoesten en koorts bij kinderen en medewerkers. Bij twijfel adviseren wij onze ouders en medewerkers om contact op te nemen met de huisarts of GGD. Informeer ons daarna altijd zodat de opvang op de hoogte is.
* Bij hoesten, luchtwegproblemen
* Bij koorts

Worden kinderen met griepverschijnselen geweigerd op de opvang?
Ja, kinderen met griepverschijnselen moeten thuisblijven. Kinderen die al gebracht zijn naar de opvang en waar wordt geconstateerd dat zij griepklachten hebben, moeten opgehaald worden.

Is het nodig om mondkapjes te dragen?
Een voor de hand liggende reactie is natuurlijk het dragen van mondkapjes. Toch raadt het RIVM dit af voor iedereen die niet in de zorg of op een lab werkt. Het gebruik ervan luistert namelijk erg nauw. Zo moeten het de juiste kapjes zijn, die zowel mond als neus goed afsluiten. Bovendien moeten de kapjes meerdere malen per dag op de juiste manier vervangen worden.

Mogen de dagen dat een kind niet komt geruild worden?
Daar is de capaciteit op onze groepen niet groot genoeg voor. We zitten nagenoeg op elke groep vol en iedereen wil de dagen een keertje inhalen.

Kunnen jullie de regel om binnen twee weken te ruilen niet versoepelen?

De capaciteit op de groepen wordt niet groter. Als wij toezeggen dat ruilen kan terwijl we nooit voor alle ouders aan deze ruilvraag kunnen voldoen, is dat alleen maar heel frustrerend. Daarom zijn deze dagen niet te ruilen.

Moet ik de dagen dat mijn kind er niet is wel betalen?
Ja, die facturatie is al gedaan. Je krijgt over deze uren wel kinderopvangtoeslag. We hebben te maken met een overmacht situatie waarbij onze kosten wel gewoon doorlopen. We weten niet welke regelingen hierover getroffen worden met de overheid. Voor ons is het nu het belangrijkste dat we de opvang zoveel mogelijk door kunnen laten lopen. Dat is ook de reden waar we gewoon factureren.

Vragen over financiën ? Kijk op de website van de Rijksoverheid : Rijksoverheid – coronavirus en kinderopvang

Wanneer mag een kind weer naar de opvang als we toestemming hebben gekregen?
Als de klachten minimaal 24 uur voorbij zijn.

Een kind/medewerker is chronisch verkouden, mag hij dan wel komen?
Indien uw kind chronisch verkouden is, mag deze na toestemming van de opvang wel komen. Vraag hiervoor toestemming aan de pedagogisch medewerker van de stamgroep. Zij zullen overleggen met kantoor.

Wat gebeurt er als een kind op de opvang gaat hoesten?
Dan nemen we contact op met de ouders en moet het kind gehaald worden.

Nog onbeantwoorde vragen: 

De kantoortelefoon van de Boshoeve is tijdens werkdagen ( maandag t/m vrijdag ) bereikbaar tussen 07:15 – 18:15 uur.  Ons nummer is: 06-20409133. Voor vragen over het Coronavirus en de Boshoeve, die niet op onze website of die van de GGD, RIVM of rijksoverheid staan, zijn wij bereikbaar.