Het Coronavirus

In de Boshoeve wordt waarde gehecht aan de gezondheid van iedereen.

 • Update 16-03-2020   16:42 uur
  • Er zijn een aantal aanvragen binnen gekomen voor noodopvang van kinderen. Onze collega’s staan met liefde klaar voor deze kinderen. Let hierbij op de extra voorzorgsmaatregelen. Voor de actuele lijst met cruciale beroepen: Overzicht cruciale beroepen.
  • Wij houden dezelfde richtlijnen aan als de ‘brancheorganisatie kinderopvang’. 
  • Opvang nodig in verband met werken in een beroep uit de cruciale beroepenlijst? –> Zie de mail van afgelopen maandag (15-3)
  • Indien een van de ouders een cruciaal beroep heeft en moet werken en de andere ouder niet thuis kan werken, zorg eerst zelf voor vervangende opvang. Indien dit echt niet mogelijk is, neem dan contact op met Lydia.

 

 • Update 15-03-2020  20:30 uur
  • De Boshoeve is vanaf maandag (16-03) gesloten. Voor ouders die werken in een van de vitale beroepsgroepen, zullen wij geopend zijn. De brief die verstuurd is via het ouderportaal moet eerst door de Boshoeve met akkoord bevestigd worden alvorens de opvang geregeld kan worden. Bedankt voor jullie begrip en medewerking. Met elkaar zorgen wij voor elkaar. 

 

Er is veel nieuws over het Coronavirus. Via deze pagina op onze website willen wij de ouders / verzorgers van de kinderen up-tot-date houden met de laatste informatie omtrent het virus en de maatregelen op De Boshoeve.

Kijk eerst op deze website of jouw vraag tussen ‘de meest gestelde vragen’ staat. Mocht je vraag er niet tussen staan, dan mag je altijd contact opnemen met onze kantoortelefoon.

Voor vragen over het virus zelf verwijzen wij  naar onderstaande website van de rijksoverheid. Waar de meest gestelde vragen over het Coronavirus en de kinderopvang staan:  Website rijksoverheid – Coronavirus en kinderopvang

Als kinderdagverblijf en BSO ben je gebonden aan (terechte) regelgeving vanuit de GGD. Zo worden er met regelmaat controles uitgevoerd om te kijken of kinderdagverblijven en BSO’s zich houden aan deze richtlijnen. In tijden van het Coronavirus heeft de GGD zijn richtlijnen versoepeld als coulance. Voor de nieuwe richtlijnen verwijzen wij door naar onderstaande website. Hier staat bijvoorbeeld hoe te handelen bij uitval van veel personeelsleden om opvang te kunnen garanderen zolang sluiting nog niet nodig is.  Website richtlijnen GGD inzake Coronavirus

 

Veel gestelde vragen voor over het Coronavirus en de Boshoeve

Wat kan ik aan hygiënemaatregelen nemen?
Bewust hygiënisch gedrag is erg belangrijk. De belangrijkste maatregelen die onze medewerkers, de kinderen en jij als ouder kunnen nemen om verspreiding van een virus te voorkomen, zijn simpel.
* Was je handen regelmatig met water en zeep
* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
* gebruik papieren zakdoekjes eenmalig.

Op welke ziekteverschijnselen moet ik letten?
Wij zijn in deze periode extra alert op verschijnselen zoals hoesten en koorts bij kinderen en medewerkers. Bij twijfel adviseren wij onze ouders en medewerkers om contact op te nemen met de huisarts of GGD. Informeer ons daarna altijd zodat de opvang op de hoogte is.
* Bij hoesten, luchtwegproblemen
* Bij koorts

Worden kinderen met griepverschijnselen geweigerd op de opvang?
Ja, kinderen met griepverschijnselen moeten thuisblijven. Kinderen die al gebracht zijn naar de opvang en waar wordt geconstateerd dat zij griepklachten hebben, moeten opgehaald worden.

Is het nodig om mondkapjes te dragen?
Een voor de hand liggende reactie is natuurlijk het dragen van mondkapjes. Toch raadt het RIVM dit af voor iedereen die niet in de zorg of op een lab werkt. Het gebruik ervan luistert namelijk erg nauw. Zo moeten het de juiste kapjes zijn, die zowel mond als neus goed afsluiten. Bovendien moeten de kapjes meerdere malen per dag op de juiste manier vervangen worden.

Mogen de dagen dat een kind niet komt geruild worden?
Daar is de capaciteit op onze groepen niet groot genoeg voor. We zitten nagenoeg op elke groep vol en iedereen wil de dagen een keertje inhalen.

Kunnen jullie de regel om binnen twee weken te ruilen niet versoepelen?

De capaciteit op de groepen wordt niet groter. Als wij toezeggen dat ruilen kan terwijl we nooit voor alle ouders aan deze ruilvraag kunnen voldoen, is dat alleen maar heel frustrerend. Daarom zijn deze dagen niet te ruilen.

Moet ik de dagen dat mijn kind er niet is wel betalen?
Ja, die facturatie is al gedaan. Je krijgt over deze uren wel kinderopvangtoeslag. We hebben te maken met een overmacht situatie waarbij onze kosten wel gewoon doorlopen. We weten niet welke regelingen hierover getroffen worden met de overheid. Voor ons is het nu het belangrijkste dat we de opvang zoveel mogelijk door kunnen laten lopen. Dat is ook de reden waar we gewoon factureren.

Vragen over financiën ? Kijk op de website van de Rijksoverheid : Rijksoverheid – coronavirus en kinderopvang

Wanneer mag een kind weer naar de opvang als we toestemming hebben gekregen?
Als de klachten minimaal 24 uur voorbij zijn.

Een kind/medewerker is chronisch verkouden, mag hij dan wel komen?
Nee, want we kunnen geen onderscheid maken in chronisch of besmetting. Vandaar dat ook chronisch verkouden kinderen thuis moeten blijven.

Wat gebeurt er als een kind op de opvang gaat hoesten?
Dan nemen we contact op met de ouders en moet het kind gehaald worden.

Wat voor werkzaamheden moet een medewerker thuis gaan doen?
Dat kan verschillend zijn. Vermoedelijke administratief. Maar het is wel belangrijk om beschikbaar daarvoor te zijn als klachten dat toelaten.

Nog onbeantwoorde vragen: 

De kantoortelefoon van de Boshoeve is tijdens werkdagen ( maandag t/m vrijdag ) bereikbaar tussen 07:15 – 18:15 uur.  Ons nummer is: 06-20409133. Voor vragen over het Coronavirus en de Boshoeve, die niet op onze website of die van de GGD, RIVM of rijksoverheid staan, zijn wij bereikbaar.