Doelgroep

Doelgroep logeren in het Boshuis

De logeerweekenden ademen huiselijkheid en gezelligheid. Het samenzijn en samen leven is belangrijk. De doelgroep richt zich dan ook met name op kinderen die genieten van het samen zijn en de sociale interactie. De doelgroep is in de leeftijd van 0-12 jaar.

In het Boshuisje worden weekenden aangeboden waarin verpleegkundige zorg, dag en nacht aanwezig is. Indien de zorgvraag van de aanwezige kin(eren) dit behoeft is er een “waak”aanwezig om ’s avonds en ’s nachts de medische zorg te verlenen daar waar nodig.Deze weekenden zijn met name bedoeld voor kinderen met een verpleegkundige zorgvraag en een ZVW of WLZ indicatie.

Ook worden er weekenden aangeboden voor kinderen met een ontwikkelingsgerichte zorgvraag. Tijdens deze weekenden zijn dag en nacht, pedagogisch medewerker(s) aanwezig. Deze kinderen ontvangen zorg veelal uit de jeugdwet of WLZ.

U bent van harte welkom om een keertje rond te kijken.