Doelgroep

Doelgroep logeren in het Boshuis

In het weekend wordt het Boshuisje omgetoverd tot een warm logeerhuis voor maximaal 5 kinderen in de leeftijd tussen 0-12 jaar. Twee gediplomeerde begeleiders en eventueel een vrijwilliger, zijn aanwezig om met de kinderen een gezellig en huiselijk weekend te beleven. Ook snachts zijn twee begeleiders aanwezig. Deze kinderen ontvangen zorg uit de ZvW of WLZ

Er zijn weekenden waarbinnen in ieder geval 1 van de begeleiders een kinderverpleegkundige is en de groep kinderen verpleegkundige zorg nodig heeft. Indien de zorgvraag van de aanwezige kin(eren) dit behoeft is er een “waak”aanwezig om savons en snachts de medische zorg te verlenen daar waar nodig. Er zijn ook weekenden waarbinnen er pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Deze logeerweekenden zijn bedoeld voor kinderen met ontwikkelingsgerichte zorg.Deze kinderen ontvangen zorg veelal uit de jeugdwet of WLZ.