Kwaliteit

Kwaliteit

De medewerkers van de Boshoeve doen hun uiterste best om de opvang en begeleiding van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. We willen de opvang altijd blijven verbeteren en kritisch te blijven kijken. Uw mening is hierin van groot belang. U kent uw kind en zijn of haar wensen en behoeften het beste. Wij vinden het dan ook fijn om uw mening te horen, dit kan via het formulier: “wat kan beter” formulier in te vullen.

Natuurlijk kunt u ook altijd Eva Toele of Lydia Angenent aanspreken. Een van hen is altijd aanwezig op kantoor of op de groep. De oudercommissie is een belangrijk adviespunt voor het team van de Boshoeve. Ook hen kunt u inlichten over uw advies tot verbeter punten.

De kwaliteit op de Boshoeve wordt jaarlijks geëvalueerd door een tevredenheidsonderzoek aan de betrokken ouders van de Boshoeve. De uitslagen worden besproken met de oudercommissie en verbeterpunten worden aan de betreffende ouders teruggekoppeld. Wat u als ouder ziet en ervaart vinden wij belangrijk om te horen zowel verbeterpunten als positieve punten.

Ook de jaarlijkse GGD inspectie draagt bij aan de (verbetering) van de kwaliteit van de geboden opvang. Bovendien heeft de Boshoeve sinds 2016 een ISO 9001:2015 certificaat als kwaliteitskeurmerk voor het verlenen van opvang- en zorgdiensten aan kinderen van 0-12 jaar. Zowel de inspectie van de GGD als de interne en externe audits voor het ISO keurmerk richten zich op controle van de kwaliteit op verschillende gebieden. En vullen hierin elkaar aan waardoor zowel het pedagogisch handelen, inspraak van ouders als de aanwezige protocollen, zorgplannen en processen worden beoordeeld.