Oudercommissie

Oudercommissie

De Boshoeve en het Boshuisje hebben een eigen oudercommissie. De samenstelling van de OC hangt op het bord bij de entree. De oudercommissies zijn actief en zetten zich in voor het behoud van de kwaliteit van de opvang. De oudercommissies ondersteunen tevens tijdens (feestelijke) activiteiten, de dag van de leidsters en de kerstwandeling. De huidige oudercommissies van het Boshuisje en de Boshoeve stellen zich gezamenlijk aan u voor middels deze flyer.

Indien u geïnteresseerd bent in de OC of indien u een vraag, mededeling wilt doorgeven dan kunt u de oudercommissies bereiken via onderstaande e-mailadres:

oudercommissie@bijdeboshoeve.nl

De oudercommissie heeft een belangrijke functie in het adviseren (gevraagd en ongevraagd) bij belangrijke onderwerpen. In het reglement van de oudercommissie staat de werkwijze en bevoegdheden uitgebreid beschreven. Dit reglement heeft de oudercommissie in bezit.
Onderwerpen die worden besproken zijn:

1.    De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot:

  • aantal kinderen per leidster
  • groepsgrootte
  • opleidingseisen beroepskrachten
  • inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding

2.    Het bieden van verantwoorde kinderopvang;

3.    Pedagogisch beleidsplan;

4.    Voedingsaangelegenheden;

5.    Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;

6.    Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen;

7.    Openingstijden;

8.    Vaststelling/wijziging van een klachtenregeling en aanwijzen leden van de klachtencommissie;

9.    Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

Deze taken en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld in het Reglement oudercommissie en is gebaseerd op de wettelijke eisen vanuit de Wet kinderopvang. Het Huishoudelijk reglement beschrijft de praktische werkwijze van de OC zoals de vergaderingfrequentie en taken van de commissieleden.

De OC komt ongeveer 4 a 5 maal per jaar bij elkaar waarbij Eva of een van de stafleden een uur per vergadering aanschuift indien gewenst. De OC heeft jaarlijks ook een vergadering met de Raad van Commissarissen.

Heb jij interesse in een functie binnen de oudercommissie? Wij zijn met regelmaat op zoek naar nieuwe leden. Mail dan naar: oudercommissie@bijdeboshoeve.nl