Rapporten

Inspectierapporten KDV

Ieder jaar komt een GGD inspecteur onverwachts langs om alle aspecten van de opvang te controleren. De Boshoeve vindt deze inspectie een belangrijk controlemiddel voor de kwaliteit op de geboden opvang en biedt altijd volledige medewerking. De oudercommissie ontvangt het uitgegeven inspectierapport en tevens is deze zichtbaar op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. Voor uw gemak is het rapport tevens via onderstaande link te openen. En trots kan de Boshoeve melden dat het sinds de opening van de Boshoeve altijd een goede beoordelingen heeft ontvangen.

Het Boshuisje
Het Boshuisje wordt door de GGD gezien als tweede locatie en heeft dan ook een eigen inspectierapport.

Inspectierapport BSO

De naschoolse opvang wordt jaarlijks, onverwachts, bezocht door de GGD. Alle medewerkers vinden het zeer belangrijk dat aan alle eisen wordt voldaan en werken dan ook volledig mee met iedere inspectie. Trots kunnen we melden dat alle jaren de inspectie goed is verlopen en een positief inspectierapport is afgegeven.

De Boshoeve biedt naschoolse opvang aan de jonge kinderen. De Boshut is ingericht voor de oudere kinderen. Beide locaties worden gezien als aparte locaties ook al dragen zij dezelfde visie en werkwijze. U vindt hierdoor het inspectierapport van de bso op de Boshoeve en de bso in het Boshuisje (Boshut).

Het Boshuisje

Inspectierapport Peuterbelevingsschool

Ook in de peuterbelevingsschool wordt kwaliteit geboden in de opvang en zorg. De medewerkers doen dit met veel liefde en plezier.