Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Vertrouwen hebben in elkaar, vertrouwen hebben in de geboden zorg en vertrouwen hebben in een goede communicatie, zijn de belangrijkste pijlers in de zorg en opvang van de Boshoeve. Wij zijn dankbaar voor uw vertrouwen omdat u uw meest dierbare aan ons toevertrouwd. Voor u willen wij dan ook klaar staan ook als u een verbetering in de zorg noodzakelijk vindt. Onder het kopje “klachten” kunt u lezen hoe u het beste verbeterpunten en/of klachten kunt aangeven. Ook leest u over de klachtenfunctionaris die u bijstaat tijdens het indienen van een klacht.
Mogelijk wilt u eerst een vertrouwenspersoon spreken als raadgever of als luisterend oor. De vertrouwenspersoon en de klachtenfunctionaris zijn twee verschillende mensen maar kunnen u beiden met advies terzijde staan tijdens het registreren en melden van een klacht. U bent vrij om een keuze te maken.

Voor de ouders van kinderen die zorg ontvangen vanuit de jeugdwet, is een landelijk meldpunt in het leven geroepen. Het AKJ- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Meer informatie vindt u in bijgesloten brief van het AKJ.