Wetens(w)aardigheden

Wetens(w)aardigheden

Binnen de Boshoeve bestaan er een aantal wetenswaardigheden welke belangrijk zijn voor u als ouder en geïnteresseerde, om te weten.

Het vier-ogenprincipe
Voor de kwaliteit van de opvang en veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat het vier-ogenprincipe wordt gehandhaafd binnen de Boshoeve. Na alle zorgelijke en negatieve gebeurtenissen op kinderdagverblijven, zijn de leidsters en leidinggevende van de Boshoeve alleen maar meer waakzaam en alert geworden op het welzijn van “hun” Boshoeve kinderen. De opvang moet een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van het kind en ieder kind alleen maar goed doen. Daarom komen de directeur, pedagogische coach en stafmedewerkers dagelijks op de groepen om de pedagogisch medewerkers en kinderen te observeren.

Op de Boshoeve en in het Boshuisje wordt het vierogenprincipe strikt gehanteerd. Dit betekent dat er op ieder moment van de dag op het kinderdagverblijf een volwassene moet kunnen meekijken of -luisteren met een beroepskracht. De invulling die de Boshoeve heeft gegeven aan het vierogenprincipe is dat de rustige ochtendopvang in de Deel plaatsvindt. Daar zijn altijd minimaal twee pedagogisch medewerkers aanwezig. De opvang in de Deel duurt totdat er genoeg medewerkers aanwezig zijn om elkaar te horen en te zien op de groepen. Indien een dag maar 1 pedagogisch medewerker aanwezig is op de groep, draagt de openheid van de groepsruimtes bij aan een goed vier-ogenprincipe. De groepen van de Boshoeve zijn zo opgesteld dat de medewerkers van de ene groep zicht hebben op de medewerkers van de andere groep. De sanitaire ruimtes zijn bijvoorbeeld aan beide kanten te openen door de beide groepen.In het Boshuisje wordt de vroege ochtend geopend met 2 medewerkers. Dit kan de vaste pedagogisch medewerker met een groepshulp of stagiaire zijn. Nadat de tweede pedagogisch medewerker is gearriveerd zal de groepshulp haar werkzaamheden elders hervatten. Aan het einde van de middag is of een zorgmedewerker nog aanwezig bij de vaste pedagogisch medewerker of er wordt gezorgd dat de pedagogisch medewerker en de kinderen binnen het gehoor van de collega’s zijn.

Genomen maatregelen zijn oa:

  • alertheid en (onverwachts) observeren
  • Rustige ochtend/avondopvang in de Deel
  • Open tussenruimtes bij de groepen voor zicht en gehoor op de andere groepen
  • Plaatsing van een stagiaire of vrijwilliger indien een leidsters alleen staat op een groep

De genomen maatregelen en uitleg kunt u vinden in de pedagogisch beleidsplannen op deze website. De maatregelen zijn besproken met de oudercommissie om zo een goede invulling te gegeven aan het vierogenprincipe en of er wijzigingen noodzakelijk zijn.

Ruilen van dagen
Het is op de Boshoeve mogelijk om uw kind extra dagdelen opvang te laten genieten. Indien u dit wenst dient u dit in ieder geval 7 dagen voor de extra dag door te geven aan Lydia Angenent. Indien de leidster/kind ratio het toelaat, dan is het mogelijk om uw kind een extra opvangdag aan te bieden. De hoofdregel is dat uw kind op zijn of haar vaste groep met de vaste leidster komt. Dit is prettig voor uw kind en voor de leidster.

Een dag ruilen is mogelijk wanneer u minimaal 7 dagen van te voren vraagt aan Lydia of dit mogelijk is. Ziektedagen mogen binnen 10 dagen na het ziekzijn worden geruild. Vakantiedagen van het kind worden niet met een andere dag buiten de vakantie geruild. Voor een dag ruilen gelden ook dezelfde regels als voor een extra dagdeel.

Vanaf 1 januari 2013 zijn de regels voor het incidenteel of structureel afnemen van een extra dag(deel) gewijzigd. De hoofdregel is dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in een vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt deze groep kinderen een “stamgroep” genoemd. Voor de buitenschoolse opvang wordt deze groep kinderen een “basisgroep” genoemd. De wijziging houdt in dat met schriftelijke toestemming van de ouders en afspraken over de duur, tijdelijk extra opvang in een andere groep dan de stam- of basisgroep van het kind mag plaatsvinden. Wij vragen u dit dan ook middels het ondertekenen van een formulier.