Wetens(w)aardigheden

Wetens(w)aardigheden

Binnen de Boshoeve bestaan er een aantal wetenswaardigheden welke belangrijk zijn voor u als ouder en geïnteresseerde, om te weten.

Het vier-ogenprincipe
Voor de kwaliteit van de opvang en veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat het vier-ogenprincipe wordt gehandhaafd binnen de Boshoeve. Na alle zorgelijke en negatieve gebeurtenissen op kinderdagverblijven, zijn de pedagogisch medewerkers en leidinggevende van de Boshoeve alleen maar meer waakzaam en alert geworden op het welzijn van “hun” Boshoeve kinderen. De opvang moet een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van het kind en ieder kind alleen maar goed doen. Daarom komen de directeur, pedagogische coaches en stafmedewerkers dagelijks op de groepen om de pedagogisch medewerkers en kinderen te observeren.

Op de Boshoeve en in het Boshuisje wordt het vier-ogenprincipe strikt gehanteerd. Dit betekent dat er op ieder moment van de dag op het kinderdagverblijf een volwassene moet kunnen meekijken of -luisteren met een beroepskracht. De invulling die de Boshoeve heeft gegeven aan het vier-ogenprincipe is dat de groepen met elkaar verbonden zijn waardoor er altijd zicht is op elkaar. In het Boshuisje wordt de vroege ochtend geopend met 2 medewerkers. Dit kan de vaste pedagogisch medewerker met een groepshulp of stagiaire zijn. Nadat de tweede pedagogisch medewerker is gearriveerd zal de groepshulp haar werkzaamheden elders hervatten. Aan het einde van de middag is of een zorgmedewerker nog aanwezig bij de vaste pedagogisch medewerker of de camera’s staan aan waardoor de pedagogisch medewerker van de BSO, de groep in het Boshuisje kan zien en horen. De maatregelen staan uitgeschreven in het Beleid Veiligheid en Hygiëne en met de oudercommissie besproken. U kunt altijd meer informatie opvragen.

Genomen maatregelen zijn oa:

  • alertheid en (onverwachts) observeren
  • Camera toezicht
  • Open tussenruimtes bij de groepen voor zicht en gehoor op de andere groepen
  • Plaatsing van een stagiaire of vrijwilliger indien een leidsters alleen staat op een groep

Ruilen van dagen
Het is op de Boshoeve mogelijk om uw kind extra dagdelen opvang te laten genieten. Ruilen is een gunst en geen verplichting. De Boshoeve probeert flexibel te zijn maar overschrijdt nooit het aantal kinderen welke volgens de leidster/kindratio mogen komen. Dit betekent dat indien een groep “vol”zit, er geen ruilmogelijkheden zijn. Voor ieder kind mogen maximaal 6 ruildagen per jaar worden aangevraagd ongeacht het aantal gemiste dagen. Dit om een zo eerlijk mogelijk ruilbeleid te betrachten. Indien u een ruildag wenst dan dient u dit in ieder geval 14 dagen voor de extra dag door te geven aan Lydia Angenent. Het uitgebreide ruilbeleid inclusief de voorwaarden vindt u hier; ruilbeleid de Boshoeve.

Indien de leidster/kind ratio het toelaat, dan is het mogelijk om uw kind een extra opvangdag aan te bieden. De hoofdregel is dat uw kind op zijn of haar vaste groep met de vaste leidster komt, de vaste groep wordt de stamgroep genoemd. Het is namelijk een verplichte regel vanuit de GGD dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in de vaste stamgroep geplaatst wordt. Een wijziging van de vaste groep mag alleen bij schriftelijke toestemming van de ouders en met afspraken over de duur en naam van de andere groep. Wij vragen u dit dan ook middels het ondertekenen van een formulier.