Inspectierapport BSO

Inspectierapport BSO

De naschoolse opvang wordt jaarlijks, onverwachts, bezocht door de GGD. Alle medewerkers vinden het zeer belangrijk dat aan alle eisen wordt voldaan en werken dan ook volledig mee met iedere inspectie. Trots kunnen we melden dat alle jaren de inspectie goed is verlopen en een positief inspectierapport is afgegeven.

De Boshoeve biedt naschoolse opvang aan de jonge kinderen. De Boshut is ingericht voor de oudere kinderen. Beide locaties worden gezien als aparte locaties ook al dragen zij dezelfde visie en werkwijze. U vindt hierdoor het inspectierapport van de bso op de Boshoeve en de bso in het Boshuisje (Boshut)

U kunt hier het GGD inspectierapport inzien voor de BSO.

Het Boshuisje
Het GGD inspectierapport voor de BSO kunt u hier inzien.