Tarieven NSO

De tarieven voor 2024

De prijzen voor naschoolse opvang 2024 voor een zogeheten “korte middag” worden gerekend vanaf 14:00 omdat de eerste scholen om deze tijd uitgaan. Korte middagen zijn bijvoorbeeld de maandag of dinsdag wanneer een school later uit is. De woensdag is vaak een dag waarop kinderen eerder uit zijn. Dan wordt gesproken over een lange middag BSO.

Een vakantiedag is gelijk aan de openingstijden van de Boshoeve van 7:15 tot 18:15. Een studiedag of andere schoolvrije dag start vanaf 8:15. Studiedagen worden in achteraf in rekening gebracht indien uw kind die dag gebruik heeft gemaakt van de BSO opvang gedurende de studiedag. Studiedagen zijn niet meegerekend in het aantal uren BSO.

Op dit moment is er een wachtlijst voor de naschoolse opvang voor kinderen van “buitenaf”.

Wij bieden twee mogelijkheden: naschoolse opvang inclusief of exclusief vakantieopvang.

U kind maakt wel gebruik van de vakantieopvang in de 12 schoolweken per jaar, Exclusief studiedagen en andere schoolvrije dagen

Per maand Per uur Totaal uren per maand
1 korte middag na 14:00 € 251,16 € 9,98 25,2
1 lange middag na 11:45 € 326,01 € 9,98 32,7

U kind maakt geen gebruik van vakantieopvang in de 12 schoolweken per jaar, exclusief studiedagen en andere schoolvrije dagen

Per maand Per uur Totaal uren per maand
1 korte middag vanaf 14:00 € 152,01 € 10,73 14,2
1 lange middag vanaf 11:45 € 232,48 € 10,73 21,7

Het LRK nummer van de naschoolse opvang  in de Boshoeve is: 209933276.

Het LRK nummer van de naschoolse opvang in het Boshuisje is: 152458979

Indien uw kind van nso Boshoeve naar de nso Boshuisje gaat, moet u het LRK nummer wijzigen.

Een studiedag of vrije dag van school wordt op de Boshoeve ingevuld indien er meer dan vier kinderen aanwezig zijn. Indien u van een studiedagopvang gebruik wilt maken, dient u dit minimaal een week van tevoren door te geven. Dit in verband met het inroosteren van de medewerkers. Indien er minder dan vier kinderen aanwezig zijn, kan de Boshoeve geen studiedagopvang bieden. Of een studiedag wel of niet doorgaat wordt een week voor de studiedag doorgegeven. Het is van belang dat u op tijd aangeeft of uw kind naar de NSO toekomt tijdens een studiedag.

Een studiedag begint om 8:15 uur. Uit ervaring blijkt dat er geen kinderen eerder starten op de NSO tijdens een studiedag waardoor besloten is om de vroegste schooltijd aan te houden.

De kosten van een studiedag zijn:

BSO tijdens een korte middag 8:15-14:00 Uurprijs
€ 9,98
Kosten 1 studiedag
€ 57,38
BSO tijdens een lange middag 8:15-11:45 Uurprijs
€ 9,98
Kosten 1 studiedag
€ 37,42

 

Tegenwoordig worden naast studiedagen ook studiemiddagen georganiseerd door het basisonderwijs. Ook dan moeten er meer dan 4 kinderen aanwezig zijn om de opvang voor deze studiemiddag te organiseren. De studiemiddag geldt vanaf het moment dat de kinderen van school worden opgehaald tot 14:00 uur, de tijd dat uw kind op de BSO zit. Indien een school bijvoorbeeld om 11:45 uur sluit, dan is de studiemiddag tussen 11:45 en 14:00= 2 uur en een kwartier. U betaalt dan 2,25 maal de uurprijs van die dag.

Uw kind blijft het recht op de BSO houden ook als uw kind niet naar de studiedagopvang gaat maar in de middag na schooltijd wel naar de BSO wil komen.

Let op dat u op tijd de kinderopvangtoeslag aanvraagt. U kunt binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.
Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl

De Boshoeve/Boshuisje heeft 1 studiedag per jaar waarbij de Boshoeve/Boshuisje dicht is. Het Boshuisje en de Boshoeve zijn op 31 december ook dicht. Deze dagen vallen op dezelfde weekdag, als bijvoorbeeld 31 december op dinsdag valt, dan valt de studiedag ook op dinsdag. U mag van deze dagen er 1 inhalen. Indien 31 december in het weekend valt, wordt een andere weekdag voor de teamdag gekozen en 1 dag bijvoorbeeld in de kerstvakantie waarop de Boshoeve gesloten is. dit is na overleg met de OC. Begin ieder jaar ontvangt u de jaarkalender met de bijzondere dagen en vieringen. Hier kunt u de algemene voorwaarden van de Boshoeve inzien.