Inschrijven

Inschrijven KDV de Boshoeve

Naar aanleiding van een inschrijving of aanmelding vindt een eerste kennismakingsgesprek plaats op de Boshoeve. Eva Toele of Lydia Angenent ontvangt u om een rondleiding te geven en om de leidsters aan u voor te stellen. Daarnaast wordt met u gesproken over wensen voor opvang, opvangdagen en eventuele wachtlijsten. Ook de tarieven en het algemene beleid wordt u verteld. Natuurlijk kunt u al uw vragen omtrent de opvang stellen. We vinden het belangrijk dat het eerste gevoel over de Boshoeve goed en vertrouwd is.

Indien u een kindje verwacht dan zullen wij ook het Boshuisje laten zien. Daar is de derde babygroep aanwezig. Doordat er drie babygroepen zijn, kunnen we de groepen klein houden en volledig ingericht op onze allerjongste kindjes.

Indien u na deze kennismaking besluit om uw kind opvang te laten genieten bij de Boshoeve, volgt een tweede gesprek. De mentor van uw kind zal u bellen voor een afspraak welke in de maand voor de eerste opvangdag zal plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt de zogeheten “kindkaart” doorgenomen waarop de rituelen, allergieën, wijze van troost, voeding, slaapwijze ed van uw kind worden opgeschreven. Deze kindkaart blijft op de groep van uw kind zodat alle leidsters op de hoogte zijn. U ontvangt de ouderinformatiebrochure (een verkorte versie van het pedagogisch beleidsplan) en de wendagen worden met u afgesproken.

Wij verwelkomen u van harte!

Wennen

Voor zowel de jonge als oudere kinderen spreken we wendagen af. We vinden het belangrijk dat alle kinderen de tijd krijgen om de leidsters en de groep te leren kennen. Bovendien vinden de leidsters het prettig om uw kind beter te leren kennen en nog vragen te kunnen stellen tijdens de afsluiting van een wenochtend/middag. Voor jonge kinderen wordt in de regel een wenochtend en een wenmiddag afgesproken op twee verschillende dagen waarop de mentor ook werkzaam is. Zodoende kan de mentor de verschillende momenten op de dag meemaken.

Voor de kinderen in de schoolleeftijd wordt een middag afgesproken waarop u uw kind komt brengen na school. Indien u meer of minder wendagen wenst dan is dit altijd bespreekbaar. Aan het einde van de wenochtend/middag zal de mentor met u doorspreken hoe het is gegaan en afspraken maken voor de volgende opvangdag. Zodoende hopen we u en uw kind een vertrouwd gevoel te geven tijdens de eerste opvangdag.