Christelijke identiteit

Christelijke identiteit

Eva Toele heeft de Boshoeve ontwikkeld vanuit haar christelijke identiteit: iedereen is welkom, elk kind is uniek en bijzonder. Dat is de basis. De Boshoeve is er voor iedereen, niemand wordt buitengesloten, met welke levensovertuiging u en uw kind ook komen.

Onze christelijke identiteit komt in het dagelijkse leven op de groep vooral tot uitdrukking in de sfeer binnen de Boshoeve en in de manier waarop met elkaar wordt omgegaan. Kinderen wordt geleerd dat ze bijzonder en waardevol zijn, door ze geregeld positief te stimuleren en te waarderen om wie ze zijn. Er wordt gebruik gemaakt van diverse middelen om de normen en waarden over te dragen, die allemaal met respect voor jezelf en voor de ander te maken hebben.

Daarbij komt de identiteit ook naar voren in de keuze van verhalen en kinderliedjes. Naast verhalen uit diverse kinderenboeken, wordt ook geput uit de rijke bron die de Bijbel biedt aan verhalen. Tijdens deze bijzondere verhalentijd wordt voorgelezen uit de zogeheten B-boeken waarin een Bijbelverhaal op kindniveau wordt verteld. Er is dan veel aandacht voor muziek en zingen, waarbij wij een keuze maken uit geschikte, positieve liedjes. Dit bijzondere verhalenuur wordt afgesloten met een toepasselijke activiteit.
Verder worden rond de christelijke feestdagen speciale activiteiten georganiseerd. Het kerstverhaal wordt bijvoorbeeld uitgebeeld in de tuin van de Boshoeve. En natuurlijk is het stalletje in de Boshoeve te bewonderen met een “echt” kindje Jezus.

De pedagogisch medewerkers komen uit verschillende achtergronden. Eén ding hebben ze allemaal gemeen en dat is dat ze achter de identiteit staan en iedereen welkom heten.